Różnica pomiędzy kredytem, a pożyczką

Posted December 15, 2015
Kredyt i pożyczka w pewnym sensie się od siebie różnią, ale dla wielu osób to jedno i to samo. W obu przypadkach pożycza się pieniądze i w obu przypadkach trzeba je na czas spłacić. W sensie prawnym kredyt i pożyczka różnią się od siebie. Trzeba zwrócić uwagę na te różnice zanim zdecydujemy się na skorzystanie, z którejś z form pozyskania pieniędzy. Pierwsza różnica związana jest z tym kto może udzielić nam kredytu lub pożyczki. W przypadku kredytu, może nam go udzielić tylko i wyłącznie bank. Jednocześnie musimy z tym bankiem zawrzeć zawsze umowę w formie pisemnej. W przypadku pożyczki, pieniądze może nam pożyczyć każdy, kto jest właścicielem tych pieniędzy. Jeśli chodzi o umowę, w formie pisemnej musi być ona podpisana w przypadku, kiedy kwota pożyczki przekracza pięćset złotych. Kredyt udzielany jest na cel z góry ustalony, zaś cel pożyczki nie jest określany. To nasza sprawa na co są nam potrzebne pieniądze. W przypadku pożyczki pieniądze otrzymujemy do ręki. W przypadku kredytów otrzymujemy środki pieniężne do dyspozycji, ale nie jesteśmy ich właścicielami. Wejdź tutaj, "sprzedaj" znajomym tę stronę a na pewno podziękują Ci nie raz.

Read More »