Lokaty bankowe

Posted August 6, 2020

Analizując rynek finansowy pod względem dostępnych produktów możemy wyróżnić dwa typy świadczonych przez banki usług-depozytowe oraz kredytowe. Flagową opcją usług depozytowych są lokaty. Jakie możliwości i udogodnienia gwarantują przysłowiowemu Kowalskiemu?

Lokata bankowa – co to takiego?

Lokata bankowa stanowi swoisty rodzaj depozytu, który każdy z nas może założyć na swoim koncie rachunkowym w banku. Środki, które się w nim znajdują są bezustannie poddawane fali oprocentowania, które determinuje wysokość odsetek, które są opodatkowane.

Pożyczka w formie lokaty

Zazwyczaj to instytucje finansowe udostępniają swym klientom różnego rodzaju warianty kredytów i pożyczek również pod postacią kart kredytowych. Jeśli chodzi o lokaty bankowe, to stoją one w opozycji do zobowiązań gotówkowych,gdyż lokata stanowi usługę bankową o charakterze depozytowo-oszczędnościowym. Lokata bankowa stawia sobie za cel ochronę środków finansowych klienta przed niekorzystnym działaniem inflacji. Zgromadzony w ten sposób kapitał daje możliwość wypracowania sporych oszczędności,czyli zysk, który z upływem czasu kumuluje się na koncie rachunkowym.

Należy wiedzieć, że każda instytucja finansowa umożliwiając klientowi założenie lokaty bankowej czerpie z tego określone profity. Co prawda bank zobligowany jest do wypłacenia klientowi określonej sumy odsetek od terminowego produktu, jednakże przez cały czas trwania lokaty ma prawo do swobodnego obracania środkami znajdującymi się na niej. Widząc tą zależność, można stwierdzić, że to klient udziela kredytowanego wsparcia finansowego instytucji bankowej. Środki uzyskane z lokat banki przeznaczają na promocję swoich usług kredytowych.

Co stanowi istotę lokaty bankowej?

Lokata terminowa jaką jest lokata bankowa to usługa generująca założenie specjalnego konta lokacyjnego , na które klient zobowiązany jest wpłacać określoną kwotę środków finansowych. Pieniądze znajdujące się na tego typu koncie ulegają zamrożeniu i przechowaniu przez okres czasu jaki został ustalony z instytucją finansową. W sytuacji kiedy klient nie będzie chciał uruchomić środków z lokaty przedterminowo wówczas instytucja finansowa nalicza odsetki, które po odliczeniu należnego podatku od zysków kapitałowych są wypłacane wraz z kapitałem.

Należy pamiętać, że podatek od odsetek czyli tak zwany podatek Belki jest pobierany bezwarunkowo i jest zawsze w stałej wysokości wynoszącej 19 procent od wytworzonych zysków. Podatek ten wpłacany jest automatycznie do Urzędu Skarbowego bez niepokojenia klienta.