Czego może oczekiwać kredytobiorca od rynku kredytów hipotecznych?

Kredytobiorca zamierzający zaciągnąć długoterminowy kredyt hipoteczny powinien dokładnie przeanalizować warunki panujące we wskazanym segmencie. Na branżę wpływa zdecydowanie ustawa o kredycie hipotecznym, a także wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, czy ostatecznie techniki monitorowania zdolności kredytowej narzucane przez banki detaliczne.

Dostęp do kredytu hipotecznego jest w dużym stopniu ograniczony, jeżeli nie charakteryzujesz się bardzo dobrą zdolnością kredytową. Solidna sytuacja ekonomiczna to warunek właściwie konieczny do zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania. Banki detaliczne pod tym względem wykazują niewielką swobodę, a złożenie złego wniosku kredytowego kończy w praktyce przygodę z kredytem hipotecznym. Jednym z najważniejszych aktów prawnych do przeczytania przed zaciągnięciem zobowiązania jest naturalnie ustawa o kredycie hipotecznym, która w dużym stopniu reguluje sektor pośredników kredytowych, a także kwestie profesjonalnej restrukturyzacji zadłużenia. Teraz kredytobiorca nie jest skazany na natychmiastowe anulowanie umowy kredytowej przy osłabionej sytuacji ekonomicznej. Dzięki ustawie o kredycie konsumenckim kredytobiorca jest w stanie wynegocjować z bankiem komercyjnym lepsze warunki spłaty, aż do skutku. Przy ewentualnym wypowiedzeniu otrzymujesz wiele miesięcy na sprzedaż nieruchomości. To gwarancja dobrego zabezpieczenia interesów kredytobiorcy i kredytodawcy. Kredytobiorca zawsze otrzyma kartę i formularz informacyjny stanowiący bardzo dokładną bazę do podjęcia decyzji o finansowaniu nieruchomości. To ogromne ułatwienie przy porównywaniu kredytów hipotecznych.

Na rynku kredytów hipotecznych dominuje współpraca z niezależnymi pośrednikami. Kredytobiorcy na poziomie 50%, a nawet więcej korzystają z takich usług ze względu na optymalizację niezbędnych formalności przy zaciąganiu zobowiązania. Pośrednictwo kredytowe zmieniło się znacząco za sprawą ustawy o kredycie hipotecznym. Pośrednicy zdają egzaminy, posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także samodzielny rejestr w Komisji Nadzoru Finansowego. To bardzo ważne udoskonalenia. Teraz powinieneś w łatwiejszy sposób podpisać umowę o kredyt hipoteczny. Co myślisz o funkcjonowaniu rynku kredytów hipotecznych w kraju?