Różnica pomiędzy kredytem, a pożyczką

Posted December 15, 2015

Kredyt i pożyczka w pewnym sensie się od siebie różnią, ale dla wielu osób to jedno i to samo. W obu przypadkach pożycza się pieniądze i w obu przypadkach trzeba je na czas spłacić. W sensie prawnym kredyt i pożyczka różnią się od siebie. Trzeba zwrócić uwagę na te różnice zanim zdecydujemy się na skorzystanie, z którejś z form pozyskania pieniędzy. Pierwsza różnica związana jest z tym kto może udzielić nam kredytu lub pożyczki. W przypadku kredytu, może nam go udzielić tylko i wyłącznie bank. Jednocześnie musimy z tym bankiem zawrzeć zawsze umowę w formie pisemnej. W przypadku pożyczki, pieniądze może nam pożyczyć każdy, kto jest właścicielem tych pieniędzy. Jeśli chodzi o umowę, w formie pisemnej musi być ona podpisana w przypadku, kiedy kwota pożyczki przekracza pięćset złotych. Kredyt udzielany jest na cel z góry ustalony, zaś cel pożyczki nie jest określany. To nasza sprawa na co są nam potrzebne pieniądze. W przypadku pożyczki pieniądze otrzymujemy do ręki. W przypadku kredytów otrzymujemy środki pieniężne do dyspozycji, ale nie jesteśmy ich właścicielami. Wejdź tutaj, "sprzedaj" znajomym tę stronę a na pewno podziękują Ci nie raz.

Regulowania kredytów i pożyczek.

Kredyty regulowane są przepisami prawa bankowego i właśnie dlatego mogą ich udzielać jedynie banki. Pożyczkę reguluje prawo cywilne i dlatego może nam jej udzielić każdy kto tylko ma na to ochotę. Kredyt musi mieć określony cel, który zawarty jest w umowie. Wyjątkiem jest kredyt gospodarczy i konsumpcyjny. W ich przypadku, najczęściej pieniądze mają posłużyć jako pokrycie wydatków bieżących danego przedsiębiorcy. Przedmiotem kredytów są jedynie pieniądze. Jeśli chodzi o pożyczki mogą być nim nie tylko pieniądze, ale też przedmioty materialne. W przypadku udzielania kredytów, banki pobierają od tej transakcji prowizję. Pożyczka może być całkowicie nieodpłatna i nawet bezprocentowa. Wszystko zależy od osoby, która nam tej pożyczki udzieli. Jeżeli potrzebujemy niewielkiej sumy pieniędzy warto zastanowić się nad pożyczką. Możemy pożyczyć pieniądze w pracy, czy też od rodziny. Zawsze koszta takiej pożyczki będą znacznie mniejsze niż w przypadku kredytu jaki byśmy na tą samą kwotę wzięli w banku. Kredytodawca musi na tym zarobić, zaś osoba udzielająca pożyczki może chcieć nam najnormalniej w świecie pomóc w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.