Rodzaje lokat

Banki mają w swoich ofertach wiele rodzajów lokat bankowych. Z łatwością można znaleźć taką, która jest dla nas najlepsza. Do naszej dyspozycji jest między innymi lokata progresywna. Jest to forma lokaty bankowej, w której osoba która się na nią zdecydowała może się z niej wycofać przed zakończeniem jesj okresu trwania. Takie wycofanie się z umowy nie sprawia, że utracimy z tego tytułu odsetki. Zaletą lokaty progresywnej jest możliwość wycofania się z niej w każdej chwili. Procent tej lokaty zwrasta wraz z kolejnym okresem na jaki ta lokata została założona.

Lokata terminowa- pojęcie i podział.

Kolejną propozycją jaką kierują do nas banki jest lokata terminowa. Jest to najbardziej popularna z lokat. Jest ona umową jaka zostaje podpisana pomiędzy klientem, a bankiem. Jest ona zwiazna z lokowaniem pieniędzy na określony w umowie czas. Po zakończeniu okresu trwania umowy bank wypłaci nam nasze pieniądze łącznie z odsetkami jakie udało nam się zgromadzić. Ten typ lokat można podzielić na lokaty odnawialne i lokaty nieodnawialne. Odnawialne jak sama nazwa wskazuje po upływie terminu zostają samoczynnie odnowione. W drugim przypadku, po zakończeniu terminu lokaty klient otrzymuje od banku zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. W przypadku, kiedy chcemy odebrać pieniądze przed zkaończeniem okresu lokaty ponosimy konsekwencje. Najczęściej takimi konsekwencjami jest strata całości lub części odsetek jakie udało nam się już zgromadzić.

Lokata dynamiczna.

Innym rodzajem lokaty jest lokata dynamiczna. W tym przypadku klient ma prawo wycofać się z lokaty przed jej zakończeniem bez konsekwencji, że utraci przez to zgromadzone odsetki. W przypadku oprocentowania tejże lokaty wzrasta ono wraz z kolejnym okresem trwania tej lokaty. W związku z tym im dłużej pieniądze będą przebywać na lokacie tym więcej uda nam się zarobić. Wiele osób lokatę dynamiczną nazywa również lokatą progresywną. Można na niej bardzo dużo zarobić bez obaw, że jeśli zdarzy się sytuacja, która zmusi nas do wcześniejszej wypłaty środków z lokaty nie utracimy już zgromadzonych odsetek. Jest wiele rodzajów lokat bankowych jakie można znaleźć w ofercie banków, ale lokata progresywna i terminowa należą do tych, które cieszą się największą popularnością.